Kontakt


Popunjavanjem i slanjem formulara možete zahtevati i dobiti informacije koje niste našli na ovom sajtu, a tiču se rada Slobodne zone Pirot. Polja označena zvezdicom (*) su obavezna.

Akcionarsko društvo za upravljanje slobodnom zonom "Pirot"

Nikole Pašića 215, 18300 Pirot
PIB: 100185123
Matični broj: 17108522
Žiro računi:
160-11918-18 Banca Intesa
205-55076-51 Komercijalna banka
180-0098110101230-75 Alfa banka