Logistički centar

Projekat „Logistički centar Pirot“ omogućiće korisnicima brz pretovar robe sa železnice na kamione i obrnuto, vezu sa ostalim intermodalnim čvorovima Jugoistočne Evrope i unaprediti postojeće transportne linije izmeñu industrijske zone u Pirotu i luka kao što su Varna, Burgas, Solun, Smederevo, Konstanca i dr. Projektovani kapacitet terminala je 25.000 TEU godišnje i početak rada terminala se očekuje u 2020. godini.

U okviru Logističkog centra Pirot biće izgrañen intermodalni terminal sa tri železnička koloseka: 304m, 304m i 548m i platoom u prvoj fazi, dok je u drugoj fazi planiran produžetak koloseka na 650-680m. Takoñe je predviñeno infrestrukturno opremanje 38 ha zemljišta, izgradnja 3,2 km saobraćajnica i ostale potrebne poslovne i industrijske infrastrukture.

Logisticki centar Pirot