Digitalizacija carinskog postupka

Među prvima u Republici Srbiji, 16. 11. 2022. godine, počeli smo elektronsku razmenu podataka sa Upravom carina preko Nove aplikativne platforme - NAP. Nova aplikativna platforma će omogućiti automatizaciju postupka uvoza i izvoza sa ciljem potpune digitalizacije carinskog postupka i bespapirno poslovanje.

Za sada radimo paralelno u starom Informacionom sistemu carinske službe – ISCS i novom NAP sistemu do trenutka potpunog prelaska na novi sistem.

 Izjava Ninoslava Marinkovića, rukovodioca Sektora špedicije Slobodne zone Pirot.

akt-2022-13-01akt-2022-13-02