Nastavljamo sa infrastrukturnim radovima

Nakon rekonstrukcije i povećanja kapaciteta Trafostanice Tjubing, nastavljamo sa infrastrukturnim radovima na uređenju Platoa Tjubing u Slobodnoj zoni Pirot.

U toku je postavljanje ograde i kapije na severnoj granici parcele Slobodne zone Pirot i uklanjanje privremene ograde. Uređenje Platoa se očekuje do kraja maja 2023. godine.

akt-2023-06-01akt-2023-06-02akt-2023-06-03akt-2023-06-04