Potpisan Memorandum o razumevanju sa Slobodnom ekonomskom zonom ALAT iz Azerbejdžana

prilikom posete delegacije iz Azerbejdžama Slobodnoj zoni Pirot 12. 04. 2022. godine g. Valeh Alasgarov, predsednik Upravnog odbora Slobodne ekonomske zone ALAT i Zoran Petrović, izvršni direktor Slobodne zone Pirot potpisali su Memorandumo o razumevanju sa ciljem povezivanja, razmene znanja i najboljih praksi, podsticaja saradnje slobodnih zona i privatnog sektora.

Sastanku u Pirotu je prethodio sastanak predstavnika Slobodne ekonomske zone ALAT i Slobodne zone Pirot u Privrednoj komori Srbije u Beogradu, 11. 04. 2022. godine gde su, u prisustvu Nj. E. g. Kamil Khasijev – izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Azerbejdžana u Srbiji i njegovih saradnika, predstavnika Uprave za slobodne zone, Ministarstva finansija Republike Srbije i udruženja Privredne komore Srbije, prezentovane obe slobodne zone i dogovorena poseta Slobodnoj zoni Pirot.

akt-2022-06-00akt-2022-06-01akt-2022-06-02akt-2022-06-03akt-2022-06-04akt-2022-06-05akt-2022-06-06