Povećanje kapaciteta infrastrukture

Kupovinom proizvodne hale „Tjubing“ i ostalih objekata nekadašnje pirotske građevinske kompanije Progres koje se nalaze u kompleksu Slobodne zone Pirot, nastavljamo sa povećanjem kapaciteta infrastrukture u Slobodnoj zoni Pirot. Površina proizvodne hale je oko 900m2 i biće adaptirana za skladišni, a po potrebi i za proizvodni prostor namenjen za korisnike Slobodne zone Pirot. Pored hale, kupljena je i trafo stanica „Tjubing“, što je i bio naš prioritet. Već se radi na povećanju kapaciteta trafo stanice čime će biti omogućena veća električna snaga  i povećanje proizvodnih kapaciteta, u skladu sa zahtevima naših korisnika.

Povećan je kapacitet i funkcionalnost sistema Informaciono komunikacionih tehnologija u Zoni kupovinom novih servera sa pratećim licencama.  Time su povećani kapaciteti softverske platforme „Team Sharing“ koja omogućava firmama koje posluju u Slobodnoj zoni Pirot, Carinskoj ispostavi, našoj špediciji veću efikasnost u radu. Platforma sa instaliranim modulima služi za  evidentiranje i automatsku obradu podataka o uvozu repromaterijala u Zonu i izvozu gotovih proizvoda iz Zone, a u skladu sa primenjenim carinskim procedurama. Pored vođenja evidencije o repromaterijalima i gotovim proizvodima, platforma omogućava našim korisnicima „online“ praćenje podataka o pristiglim kamionima i redosledu utovara, analitičke izveštaje za izabrani period i još mnogo toga.

Pored toga u toku je automatizaciji poslova u sektoru finansija Slobodne zone Pirot kada je u pitanju izdavanje fiskalnih računa, elektronskih faktura, knjigovodstva, a za sektor špedicije smo predvideli digitalno podnošenje dokumentacije prema Upravi carina što će značajno pojednostaviti obradu podataka.

Nadogradnjom sistema ICT ostvaren je mnogo veći kapacitet za nastavak digitalizacije usluga i dalji razvoj softvera koji će omogućiti veću efikasnost u radu naših korisnika.

akt-2022-10-01akt-2022-10-02