Projekat povećanja industrijskih kapaciteta u Dimitrovgradu

Na području Slobodne zone Pirot u Dimitrovgradu u industrijskoj zoni „Beleš“ urađen je projekat izgradnje industrijske infrastrukture i proizvodnih objekata investitora Megainvest Hold EOOD iz Bugarske.

Površina kompleksa je 18.600 m2, a površina industrijskih hala 6.200 m2. Uz industrijske hale predviđeni su i restoran, upravna zgrada, a predviđeno je i napajanje objekata električnom energijom preko solarnih panela.

Oko 1.500 m2 biće namenjeno za proizvodne aktivnosti kompanije Mega Group 21 DOO, dok će ostale hale biti ponuđene investitorima i zainteresovanim proizvodnim kompanijama. Početak građevinskih radova se očekuje na proleće 2023. godine.

akt-2022-12-01

akt-2022-12-02akt-2022-12-03akt-2022-12-04