Saradnja na projektu industrijske simbioze i cirkularne ekonomije

U četvrtak 17. novembra 2022. godine, predstavnici Centra za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije i Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu posetili su Slobodnu zonu Pirot. Studijska poseta je deo projekta za Utvrđivanje potencijala privrednih subjekata u industrijskim i slobodnim zonama za razvoj industrijske simbioze sa predlogom softverskog rešenja za implementacionu podršku kao incijalni deo cirkularne ekonomije.

“Cirkularna ekonomija predstavlja privredni model koji teži dugotrajnosti proizvoda i vraćanju svih otpadnih materijala u procese proizvodnje, podrazumevajući efikasno korišćenje resursa i smanjeno zagađenje životne sredine uz ostvarivanje finansijskih ušteda i kreiranje novih poslovnih mogućnosti. Rešenja koja ovaj koncept nudi su bazirana na procesima koji se svakodnevno odvijaju u prirodi pri čemu otpad jedne industrije predstavlja sirovinu za drugu industriju.” Navod iz publikacije Cirkularna ekonomija-zatvaranje kruga.

Tokom posete predstavnici Centra su obišli 2 korisnika, D-Company i Teri Inženjering sa ciljem razumevanja protoka materijala i sagledavanja potencijla pomenutih kompanija za industrijsku simbiozu po principima cirkularne ekonomije. Podržavamo projekat i nastavljamo sa saradnjom na realizaciji predloženih aktivnosti.

akt-2022-16-01