Učešće na bilateralnim susretima i obilazak Naučno tehnološkog parka Niš

Nakon posete Slobodnoj zoni Pirot, delegacija iz Bugarske na čelu sa Nj.E. Petkom Dojkovim, ambasadorom Republike Bugarske u Srbiji je 16. novembra 2022. godine učestvovala na bilateralnim susretima bugaraskih i srpskih privrednika u Regionalnoj privrednoj komori u Nišu. Glavne teme susreta su bile razmatranje mogućnosti za unapređenje aktuelnih privredno-ekonomskih odnosa, uspostavljanje saradnje uzmeđu srpskih i bugarskih kompanija kao i mogućnosti za poslovanje u Slobodnoj zoni Pirot.

Nakon susreta u Komori, delegacija privrednika je obišla Naučno tehnološki park u Nišu koji u bliskoj saradnji sa Univerzitetom i akademskom zajednicom obezbeđuje infrastrukturu i usluge za pomoć inovativnim preduzećima u oblasti visokih tehnologija.

akt-2022-15-01akt-2022-15-02akt-2022-15-03akt-2022-15-04akt-2022-15-05akt-2022-15-06