Projekti

Slobodna zona aktivno učestvuje u velikom broju projekata vezanim za lokalni ekonomski razvoj. Od svih aktuelnih projekata izdvojili bi projekat NIP-a na razvoju Industrijskog parka Pirot i transgranični projekat "Uspešan model ekonomske prekogranične saradnje."


Iskoristiti pogodnosti industrijskih parkova i slobodnih zona - kako se odreći poreza a privući investitore, povećati zaposlenost i državne prihode?