Proverite sami

Uporedna analiza poslovanja u Zoni i van nje

Posebno može biti interesantna analiza efekata poslovanja zamišljenog preduzeća u granicama Slobodne zone Pirot pod ranije navedenim pogodnostima u uporedjenju sa istim preduzećem van slobodne zone.

Pretpostavimo proizvodno preduzeće sa sledećim karakteristikama:

Preduzeće koje proizvodi robu za izvoz i domaće tržište, sa dvomesečnim zalihama.
Uvoz repromaterijala namenjenog izvozu 15.000.000 USD
Uvoz materijala namenjenog domaćem tržištu
Prosečna carina na repromaterijale  6 %
Izgradnja i eksploatacija objekta  od 10.000 m2.
Prosečna carina gradjevinskog materijala 15 %
Uvoz opreme  10.000.000 USD
Carina na opremu 20%

A.) IZGRADNJA OBJEKTA ZA PROIZVODNJU od 10.000 m2

POSTUPAK I CENA IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE DO UPOTREBNE DOZVOLE

Magacin  720.00 m2,dozvolu izdaje opština

Izgradnja van zone (din.)

Izgradnja u zoni (din.)

1. URBANISTIČKA DOZVOLA

1.1. S.O.Pirot
Zahtev za izdavanje urban. dozvole taksa


600.00

1.2. Katastar Pirot
Kopija plana 340+25
Posedovni list 210+34


365.00
244.00


365.00
244.00

1.3. J.U.P.Pirot
Urbanističko tehnički uslovi 33 din/m2+20%


28,512.00

1.4. Ministarstvo odbrane
Uslovi: Ne naplaćuje se ako se gradi sklonište

1.5. Telekom Srbija
Priključak na PTT mrežu
Materijal po m1 - 100.00m x 17.5 din/m1


12,000.00
1,750.00


12,000.00
1,750.00

1.6. J.P.Vodovod i kanalizacija Pirot
Zahtev
Uslovi


882.00
2,088.00

1.7. J.P. Elektrodistribucija Niš pogon Pirot
Taksa
Uslovi


25.00
810.00


25.00
810.00

2. PROJEKAT

2.1. Tri ponude od ovlašćenih organizacija za projektovanje aproksimativno 720*300*30*.02

129,600.00

129,600.00

3. TEHNIČKA KONTROLA PROJEKTA

3.1. Tri ponude od ovlašćenih organizacija za projektovanje aproksimativno 20% od projekta

25,920.00

25,920.00

4. GRADJEVINSKA DOZVOLA

4.1. S.O.Pirot
Taksa za gradjevinsku dozvolu
Urbanistička saglasnost objekti>500m2


1,000.00
900.00

4.2. J.U.P.Pirot
Saglasnost na tehničku dokumentaciju 16.5 din/m2+20%


14,256.00

4.3. Ministarstvo odbrane - Odelenje za odbranu Pirot
Naknada za skloništa   110 din/m2


79,200.00


79,200.00

4.4. Telekom Srbija
Saglasnost na tehničku dokumentaciju


700.00


700.00

4.5. J.P.-Vodovod i kanalizacija Pirot
Saglasnost na tehničku dokumentaciju


1,044.00

4.6. J.P.Elektrodistribucija Niš - pogon Pirot
Saglasnost na tehničku dokumentaciju


480.00


480.00

4.7. Institut "1 maj" - Niš
Mere tehničke zaštite - Saglasnost na tehničku dokumentaciju
Elaborat zaštite životne sredine


5,000.00
25,000.00


5,000.00
25,000.00

4.8. MUP Srbije - SUP Pirot Odsek za PPZ
Saglasnost na tehničku dokumentaciju


2,500.00


2,500.00

4.9. Ministarstvo zdravlja RS - Sektor za sanitarni nadzor okruga Pirot
Sanitarna saglasnost na lokaciju
Administrativna taksa
Taksa za budžet
Taksa za okrug
Sanitarna saglasnost na objekat
Administrativna taksa
Taksa za dokumentaciju
25.00
3,500.00
1,000.00

55.00
6,500.00
25.00
3,500.00
1,000.00

55.00
6,500.00

4.10.Društveni fond za gradsko gradjevinsko zemljište
Naknada za gradsko gradjevinsko zemljište  936din/m673,920.00673,920.00

5. TEHNIČKI PRIJEM

5.1. S.O.Pirot
Taksa za tehnički prijem


1,000.00


1,000.00

5.2. S.O.Pirot
Formiranje komisije za tehnički prijem - 4% od bruto prosečnog ličnog dohodka u opštini u proteklom mesecu - po satu rada komisije aproksimativno 5 članova po 5 sati rada 10000*.04*5*5


10,000.00


10,000.00

5.3. Katastar Pirot
Snimanje izgradjenog objekta
Kartiranje
Upis u katastar
Taksa za upis u katastar
Snimanje vodova po priključku el,vod,kan,ptt 4x1600
po m12.5din/m1 100x2.5din
Taksa za upis u katastar


3,200.00
860.00
1,700.00
30.00

6,400.00
1,000.00
10.00


3,200.00
860.00
1,700.00
30.00

6,400.00
1,000.00
10.00


6. UPOTREBNA DOZVOLA

6.1. S.O.Pirot
Na osnovu svih pribavljenih dokumenta Opština izdaje upotrebnu dozvolu
Ukupno
po/m2 din.
po/m2 EUR
1,042,076.00
1,447.33
24.12
318,874.00
442.88
7.38

7. OBEZBEDJENJE ZEMLJIŠTA

7.1.Imovinsko pravna služba
Otkup zamljišta za izgradnju 276.55din/m2
Ustupanje zemljišta na korišćenje 7x276.55din/m21,935,850.00

UKUPNO
po m2 dinara
po m2 EUR

2,977,926.00
4,136.01
68.93

318,874.00
442.88
7.38

Ušteda prilikom izgradnje objekta u zoni :
po osnovu oslobadjanja od lokalne samouprave 10.000 m2 x 60USD/m2=600.000 USD
po osnovu carin. ušteda za gradj.materijal 10.000x100USD/m2x15/100=150.000 USD

Ukupna ušteda prilikom izgradnje objekta: 750.000 USD

B.) NABAVKA OPREME

Troškovi nabavke opreme:


Naziv

Pretpostavljena vrednost uvoza opreme USD

Carinska stopa %

OPREMA

10.000.000

20


Troškovi nabavke materijala u USD

Van zone

U režimu SZ PIROT

Troškovi carina

2.000.0000

0

UŠTEDA NA CARINAMA:

0 USD

2.000.000 USD


C.) PROIZVODNJA

Troškovi godišnje nabavke za sve materijale:

Naziv materijala

Pretpostavljena vrednost uvoza repromaterijala USD

Carinska stopa %

SVI MATERIJALI

15.000.000

6


Troškovi nabavke materijala u USD:

Van zone

U režimu SZ PIROT

Troškovi carina

900.000

0

Naknada za korišćenje SZ Pirot

0

108.000

UKUPNO

900.000

108.000

GODIŠNJA UŠTEDA NA CARINAMA 792.000 USD


D.) EKSPLOATACIJA OBJEKTA

Pri eksploataciji objekata u Slobodnoj zoni Pirot korisnik je oslobodjen plaćanja lokalnih komunalnih taksi - naknade za korišćenje izgrađenog gradskog gradjevinskog zemljišta 23 din/m2/god x 10.000 m2 = 230.000 din/god, oko 4.100 USD/god (1 USD=56 din)-50% naknada za komunalne usluge(3,87din/m2/mes) što je oko 1.935 din/m2 x 10.000 m2 = 232.200 din, 4.200 USD/god.

Ukupna godišnja ušteda kod eksploatacije objekta u proizvodnji je oko 8.300 USD.

UKUPNE UŠTEDE (sa pojedinim troškovima na godišnjem nivou) USD

TROŠKOVI VAN ZONE

UŠTEDA u režimu SZ PIROT

A.

Ukupna ušteda prilikom izgradnje objekta-jednokratno

1.689.000

750.000

44.4%

B.

OPREMA ušteda na carinama-jednokratno

12.000.000

2.000.000

16.7%

C.

PROIZVODNJA ušteda na carinama-godišnje

15.900.000

792.000

5.0%

D.

PROIZVODNJA eksplotacija objekta ušteda na dažbinama-godišnje

12.500

8.200

66.0%

 

UKUPNO:

29.601.500

3.550.200

12.1%

UŠTEDA U SLOBODNOJ ZONI 3.550.200 USD

UKUPNA USTEDA NA INVESTICIJI OD 30.000.000 USD JE 12,10%Ovde možete preuzeti Uporednu analizu poslovanja u Zoni i van nje (.pdf, 64 Kb)