Stručne službe

uprava

Slobodna zona “Pirot” organizovana je kao akcionarsko društvo čiji je većinski vlasnik kompanija Tigar a.d.

Poslovanje Slobodna zona “Pirot” organizovano je kroz sledeće organizacione celine:

 • Uprava
 • Sektor finansija
 • Sektor opštih i pravno-normativni poslova
 • Sektor špedicije
 • Sektor organizacije integralnog transporta i
 • Sektor marketinga 
 • Sektor prevoza

Osnovne delatnosti preduzeća su:

 • Upravljanje slobodnom zonom;
 • Utvrđivanje organizacionih i tehničkih uslove za obavljanje delatnosti u zoni;
 • Skladištenje i pretovar robe;
 • Usluge u domaćem i međunarodnom prometu roba;
 • Posredovanje u međunarodnoj trgovini robama;
 • Usluge špedicije.

Pored poslova iz Zakona o slobodnim zonama korisnicima se nude i objedinjene usluge u proizvodnji, skladištenju i protoku roba preko logističkog cetra slobodne zone:

 • Praćenje rada korisnika zone;
 • Proizvodnja i skladištenje;
 • Usluge špedicije;
 • Pretovari roba;
 • Kontenerski terminal;
 • Organizacija međunarodnog transporta;
 • Skladištenje robe (u magacinima i na otvorenom).