Telefonski imenik

Naziv Broj telefona
Centrala

010 215 0 074

Direktor 010 215 0 071
Pomoćnik izvršnog direktora

010 215 0 072

Sektor finansija
Maja Vasić

010 10 215 0 211

Ljiljana Minčić

010 10 215 0 273

Marica Kostov  010 10 215 0 274
Biljana Spasić 010 10 215 0 275
Marina Savić 010 10 215 0 280
Gordana Milićević 010 10 215 0 281
Bojan Tančić

010 10 215 0 282

Sektor opštih i pravno-normativnih poslova

010 215 0 210

Radivoje Stamenović 010 215 0 272
Sektor špedicije
Ninoslav Marinković

010 215 0 213

Služba izvoza
Dalibor Minčić

010 215 0 264

010 30 40 75

Petar Rančić 010 215 0 265
Dejan Ćirić 010 215 0 266
Aleksandra Živković 010 215 0 267
Jelena Jovanović 010 215 0 268
Aleksandar Pejčić

010 215 0 269

Dragana Đorđević 010 215 0 254
Ivana Milić 010 215 0 271
Katica Đorđević 010 215 0 262
Služba uvoza
Nataša Stamenović 010 215 0 270
Dragana Andrejević 010 215 0 256
Služba za praćenje korisnika 010 30 4094
Miroslav Paunović

010 215 0 258

Suzana Rančić

010 215 0 259

Aleksandar Ignjatović 010 215 0 260
Minika Nikolić 010 215 0 261
Vidosava Ivanov 010 215 0 263
Sektor za organizaciju integralnog transporta
Aleksandar Panić

010 215 0 212

010 30 40 98

Branka Aleksić 010 215 0 257
Marina Spasić

010 215 0 278

010 30 40 96

Vladimir Tošić 010 215 0 279
Sektor marketinga
Vladan Stojanović 010 215 0 277
Goran Ćirić 010 215 0 276
Predstavništvo u Beogradu
Maja Jovanović-Jevtić 010 215 0 283
Zorica Mladenović

010 215 0 284

011 322 98 81

011 303 91 14
Carina
Šef carinske ispostave 010 215 0 286
Carinska ispostava - šalter 010 215 0 287
010 30 41 26
010 30 40 95
010 30 40 97
Kapija broj 5

010 215 0 285

010 30 40 72