Carina

NAZIV URL / Tip i veličina fajla
UPRAVA CARINA
Uprava carina http://www.upravacarina.rs
CARINSKA DOKUMENTACIJA
Carinski zakon pdf, 735 KB
Komentar carinskog zakona pdf, 510 KB
Zakon o carinskoj tarifi pdf, 353 KB
Uredba o postupanju sa carinskom robom pdf, 1,338 KB
Deklaracija o carinskoj vrednosti robe pdf, 124 KB
Kodeks šifara za popunjavanje isprava u carinskom postupku pdf, 227 KB
Pravilnik o popunjavanju obrazaca pdf, 3,231 KB
Sažeta deklaracija pdf, 78 KB
Jedinstvena carinska isprava pdf, 306 KB
Jedinstvena carinska isprava BIS pdf, 306 KB