Osnovni podaci

Slobodna zona je deo teritorije Srbije, posebno ograđen i označen, u kome se delatnosti obavljaju pod GARANTOVANIM POGODNOSTIMA I OLAKŠICAMA.

Po Zakonu o slobodnim zonama, dozvoljeno je obavljanje svih vrsta delatnosti, a naročito proizvodnja roba, dorada, lon poslovi, skladištenje robe i repromaterijala, bankarski i finansijski poslovi, poslovi osiguranja i reosiguranja, turističke i ostale usluge i sve vrste privređivanja koja ne zagađuju životnu sredinu.

Slobodna zona “Pirot” a.d. počela je sa radom aprila 1998. godine, po Rešenju Savezne vlade od 8.8.1996. godine na lokaciji industrijske zone Pirota.

Slоbоdnа Zоnа prеdstаvlја infrаstrukturnо izgrаđеnu cеlinu оprеmlјеnu zа privlаčеnjе strаnih invеsticiја i pružаnjе uslugа u trаnspоrtu. Zaključno sa rešenjem o davanju saglasnosti za proširenje područja Slobodne zone "Pirot" u Pirotu izdato od strane Vlade Republike Srbije 05 br. 483-6358/2016-1  od 15.07.2016. godine, Slobodna zona „Pirot“ a.d. prostire se na 122ha  02a 86m2 infrastrukturno оprеmlјеnоg zеmlјištа nа kоmе rаdi 25 prоizvоdnih i prеkо 100 trgоvinskih firmi kоје zаpоšlјаvајu 6.000 rаdnikа.

Zona je infrastrukturno opremljena:

(na području namenjenom za grinfild investicije)

 • električna energija: 4 trafostanice 10/0.4 KV snage 4200 KW i trafostanica 35/10 KV snage 4000KW
 • voda: sanitarna, industrijska Ø 300 mm
 • kompletna hidrantska mreža (12 ha) Ø 150 mm
 • kanalizacija Ø 1200/800 mm
 • telefoni 50 nezavisnih linija
  • brzi internet
  • optički kabl

Ukupni izgrađeni kapaciteti:

 • proizvodni:      121.043 m2
 • poslovni:             9.255 m2
 • skladišni
  • otvoreni uređeni            475.652 m2
  • zatvoreni                          46.176 m2
 • Slobodni kapaciteti - mogućnost gradnje na lokaciji zone 100.000 m2

Radno vreme Zone i Carinskog referata „Slobodna zona Pirot“ je 24h.

Slobodna zona Pirot i Korisnici zone poseduju više Elaborata urađenih po principima koje priznaju međunarodne finansijske institucije (Metodologija za ocenu efikasnosti i efektivnosti investicionih projekata).

Vizija Slobodne zone Pirot je:

POSTATI VODEĆI INDUSTRIJSKI I LOGISTIČKI CENTAR 

KOJI DAJE PUNI DOPRINOS ODRŽIVOM RAZVOJU REGIONA

Misija Slobodne zone Pirot je:

STVARANJE NAJPOVOLJNIJEG POSLOVNOG AMBIJENTA 

RADI PRIVLAČENJA DOMAĆIH I STRANIH KOMPANIJA 

KOJE SE BAVE VISOKOTEHNOLOŠKOM PROIZVODNJOM 

NAMENJENOJ IZVOZU KAO I PRUŽANJE KVALITETNIH USLUGA KORISNICIMA

Prepoznavanjem faktora društvene odgovornosti i spremnošću za njihovu integraciju u strateška opredeljenja i ciljeve, organizacionu kulturu, poslovne odluke, svakodnevne aktivnosti i komunikacije želimo da se odgovorno ponašamo u svim sferamanašeg uticaja.

Slobodna zona Pirot svoj uspeh zasniva na politici pružanja usluga najvišeg kvaliteta.

Slobodna zona Pirot je decembra 2012. godine, u skladu sa Planom strateškog razvoja zone do 2014. godine, sertifikovala Integrisane menadžment sisteme koji se odnose na sistem menadžmenta kvalitetom, sistem upravljanja životnom sredinom i sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu i postala prvi nosilac sertifikata među slobodnim zonama u Srbiji.

2018. godina uspešno je urađena tranzicija u skladu sa zahtevima novih standarda: SRPS ISO 9001:2015 – Sistem menadžmenta kvalitetom i  SRPS ISO 14001:2015 – Sistem menadžmenta životnom sredinom, a 2020 migracija na SRPS ISO 45001:2018 – Sistem upravljanja bezbednošću i zdravljam na radu

 

Znak Q-1888Znak E-0588Znak O-0385

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaci za kontakt:

Pun naziv:

 

Akcionarsko društvo za upravljanje slobodnom zonom “PIROT”

Skraćeni naziv:

 

Slobodna zona “Pirot” a.d.

Sedište:

 

Ul. Nikole Pašića b.b., 18300 Pirot, Republika Srbija

Šifra delatnosti:

 

5210

Naziv delatnosti:

 

Skladištenje

Matični broj:

 

17108522

PIB:

 

100185123

 

Izvršni direktor

Slobodne zone “Pirot”

 

Zoran Petrović

telefon:

 

+381 10 215 0 071 / 10 215 0 074

e-mail:

 

Email

Pomoćnik Izvršnog direktora:

 

Marija Andonović

telefon:

 

+381 10 210 0 072 / 10 215 0 074

e-mail:

 

Email