Dokumenti Slobodne zone Pirot

NAZIV Tip i veličina fajla
IZVEŠTAJI
Finansijski izveštaj za 2017. godinu pdf, 1.3 MB
Izvestaj nezavisnog revizora pdf, 322 KB
APR - SCORING Slobodne zone Pirot pdf, 1.908
SKUPŠTINA SLOBODNE ZONE "PIROT" a.d.
Vanredna sednica Skupštine Slobodne zone "Pirot" a.d. - 23.12.2021.
Poziv za sednicu
Redovna sednica Skupštine Slobodne zone "Pirot" a.d. - 28.06.2021.
Poziv za sednicuFormular za glasanje
Vanredna sednica Skupštine Slobodne zone "Pirot" a.d. - 23.12.2020.
Poziv za sednicu, Radni materijal pdf 
Vanredna sednica Skupštine Slobodne zone "Pirot" a.d. - 21.08.2020.
Poziv za sednicu, Radni materijal pdf
Vanredna sednica Skupštine Slobodne zone "Pirot" a.d. - 31.07.2020.
Poziv za sednicuRadni materijal pdf
Redovna sednica Skupštine Slobodne zone "Pirot" a.d. - 27.07.2020.
Poziv  i radni materijal za sednicu zip
IZJAVE, VIZIJA I MISIJA
Vizija, misija i osnovne vrednosti Slobodne zone Pirot pdf, 38 KB
Izjava o društvenoj odgovornosti pdf, 509 KB
Izjava o politici kvaliteta politici bezbednosti i zdravlja na radu i politici životne sredine pdf, 520 KB
PRAVILNICI, PREZENTACIJE I ANALIZE
Pravilnik o uslovima poslovanja u Slobodnoj zoni Pirot pdf, 51 KB
Ugovor o obavljanju delatnosti u Slobodnoj zoni Pirot pdf, 146 KB
Pravilnik o unutrašnjem redu u Slobodnoj zoni Pirot pdf, 70 KB
Pravilnik o uslovima za gradnju u Slobodnoj zoni Pirot pdf, 50 KB
Pravila zaštite od požara u Slobodnoj zoni Pirot pdf, 315 KB
Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja kod poslodavca pdf, 148 KB
Uporedna analiza poslovanja u Slobodnoj zoni Pirot i van nje pdf, 64 KB
Pogodnosti poslovanja u Srbiji pdf, 63 KB
Tarife u Slobodnj zoni Pirot pdf, 158 KB
Primena Zakona o PDV u slobodnim zonama Srbije pdf, 107 KB
Prezentacija SZ Pirot pdf, 4.560 KB
Evroregioni i njihov značaj u zemljama koje nisu članice Evropske unije pdf, 189 KB
Slobodne zone i SZ Pirot pdf, 2 MB
Transportno logistički terminal SZ Pirot pdf, 2.96 MB
Brošura SZ Pirot, 2 str. pdf, 212 KB
Tipski ugovor pdf, 101 KB
Okvirni sporazu o saradnji između firme Logica Scarl, SZ Pirot i SO Pirot pdf, 158 KB
Ugovor o saradnji između firme Logica Scarl, SZ Pirot i SO Pirot pdf, 164 KB
Aneks A ugovora između firme Logica Scarl, SZ Pirot i SO Pirot pdf, 241 KB
Skraćeni opis carinskog postupka u slobodnim zonama Srbije pdf, 286 KB

Odluka o dodeli pomoći male vrednosti privrednim subjektima na terotoriji Grada Pirota

pdf, 2.709 KB
Ugovor WFZO pdf, 436 KB
UGOVORI I MEMORANDUMI
Memorandum o razumevanju između Direktorata tehnoloških industrijskih razvojnih zona Republike Severne Makedonije i Slobodne zone Pirot pdf, 111 KB
Memorandum o razumevanju između Industrijskog parka "Great Stone i Slobodne zone Pirot pdf, 410 KB
ZAKONI I UREDBE
Zakon o slobodnim zonama pdf, 242 KB
Zakon o planiranju i izgradnji pdf, 727 KB
Delovi Zakona o obligacionim odnosima koji se odnose na špediciju i otpremanje pdf, 48 KB
Zakon o porezu na dodatu vrednost pdf, 232 KB
Zakon o porezu na dobit pravnih lica pdf, 196 KB
Uredba o uslovima i načinu privlačenju ulaganja pdf, 564 KB